icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin whatsapp

Over het jeugdkorps

Indien een jeugdlid van Crescendo start met muziekonderwijs bij een muziekschool of een interne opleiding volgt bij de vereniging, dan heeft hij of zij de beschikking over een instrument van de vereniging (naar beschikbaarheid). Zolang de leerling les heeft en nog niet bij de showband zit, wordt er nog geen contributie betaald.

Doorstroom van leerling naar jeugdlid
Afhankelijk van de vorderingen van de leerling zal er in overleg met de muziekdocent en de instructie worden gekeken wanneer hij of zij mag aansluiten bij het jeugdkorps. Dit is meestal na 1 á 2 jaar muziekles. Een lid van de jeugdcommissie heeft contact met de muziekscholen en er is jaarlijks een terugkoppeling over de vorderingen van de leerling. Het jeugdlid dat door mag naar het jeugdkorps stroomt in na de zomerstop, en in december wordt er door de instructie bekeken of de leerling definitief in het jeugdkorps kan plaatsnemen. De jeugdleden die definitief in het jeugdkorps plaatsnemen worden voor de zomer door de instructie geëvalueerd om te kijken of ze in het nieuwe seizoen kunnen doorstromen naar Jeugkorps Crescendo. Indien een leerling doorstroomt naar het jeugdkorps betekent dat ze tot december alleen maar in het jeugdkorps zitten. Het nieuwe seizoen start namelijk in januari, wanneer de voorbereidingen op de nieuwe show beginnen. Dan zijn er naast muzikale repetities ook showrepetities.

Het schema is als volgt:
Iedere woensdag is er een repetitie (muzikaal en/of show) van 18.15 tot 19.15 uur (Of indien anders vermeld in de maandelijks verschijnende nieuwsbrief) Tevens is er in het voorjaar een werkweekend, die altijd als zeer waardevol wordt gezien. Deze zorgt voor een grote stap op muzikaal- en showgebied, maar ook op het sociale vlak zien wij de jonge muzikanten naar elkaa toe groeien.

Doorstroom van Jeugdkorps Crescendo naar Bicycle Showband Crescendo
De doorstroom vanuit het jeugdkorps naar de Bicycle Showband gaat in overleg met de instructie van het jeugdkorps, de instructie van Crescendo en met het bestuur. Indien een leerling mag doorstromen dan betekent dit, dat hij of zij één jaar een “dubbel” jaar draait. Dit betekent volledig meedoen met het jeugdkorps en starten met de repetities van Crescendo, maar dat er nog geen optredens met Crescendo worden meegedaan. Uitzondering hierop is het jaar waarin het WMC wordt gehouden, in dit jaar stromen er geen leerlingen in bij Crescendo.

Het spreekt voor zich dat het bestuur en de jeugdcommissie, de instructie ondersteunen en contacten onderhouden met alle partijen. De jeugdcommissie zal waar nodig het bestuur adviseren. Het bestuur is uiteindelijk eindverantwoordelijk.

Jeugdcommissie
De jeugdcommissie bestaat uit de volgende personen.

  • AnnaBaukje Terpstra
  • Sylvia Jelsma
  • Elisabeth Everts
  • Geppie Nieuwman
  • Thomas van der Zwaag
  • Frieda Helmholt
  • Leonard Tolsma

 


Contactgegevens

Jeugdkorps Crescendo
Verbindingsweg 9
9865 TE Opende

Volg ons